Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Gốc > Đề thi HSG - Đề kiểm tra > (15 thư mục)


Toán học (9 bài)
Thumbnail

Đơn xin xác nhận thời gian cô...

Ngày gửi: 2015-08-03 22:39:15

Word-logo-small

Tập hợp đề kiểm tra học kỳ 2 ...

Ngày gửi: 2013-04-21 15:10:12

Word-logo-small

Bộ đề KT 15,45 toán có ma trận

Ngày gửi: 2012-03-07 19:21:48

Word-logo-small

Tuyển tập đề HSG các môn lớp ...

Ngày gửi: 2011-12-04 12:12:01


Vật lý (1 bài)
Pdf-small

Đề thi HSG tỉnh Hưng Yên - Lý 9

Ngày gửi: 2011-04-10 16:52:51


Hóa học (7 bài)
Pdf-small

Đề thi HSG tỉnh Hưng Yên - Hó...

Ngày gửi: 2011-04-10 16:53:37

Word-logo-small

Đề kiểm tra Hoa 8(15,45,Học kỳ)

Ngày gửi: 2011-03-24 22:57:39

Word-logo-small

kiem tra hoc ky hoa 8

Ngày gửi: 2010-11-12 14:10:55

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ II -Hóa 9- mới

Ngày gửi: 2010-10-27 10:40:40


Sinh học (6 bài)
Pdf-small

Đề thi HSG tỉnh Hưng Yên - Si...

Ngày gửi: 2011-04-10 16:54:52

Word-logo-small

Đề + Đáp án Sinh 6 (15,45,học...

Ngày gửi: 2011-03-24 22:56:54

Word-logo-small

Kiểm tra học kỳ I- Sinh 7

Ngày gửi: 2011-01-20 08:47:26

Word-logo-small

Đề- đáp án KTHK I - Sinh 8

Ngày gửi: 2011-01-20 08:46:38


Lịch sử (1 bài)
Pdf-small

Đề thi HSG tỉnh Hưng Yên - Sử 9

Ngày gửi: 2011-04-10 16:50:36


Địa lý (1 bài)
Pdf-small

Đề thi HSG tỉnh Hưng Yên - Địa 9

Ngày gửi: 2011-04-10 17:16:01


Ngữ văn (1 bài)
Pdf-small

Đề thi HSG tỉnh Hưng Yên Văn 9

Ngày gửi: 2011-04-10 16:48:52


GDCD - GDNGLL (2 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra HK1- GDCD 8 có ma...

Ngày gửi: 2011-12-16 20:17:21

Word-logo-small

Đề kiểm tra HK 1- GDCD 8 có m...

Ngày gửi: 2011-12-16 20:09:51


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Công nghệ (0 bài)

Tin học (0 bài)

Ngoại ngữ (5 bài)
Word-logo-small

Đề thi HSG huyện 2011- Anh 9

Ngày gửi: 2011-12-01 22:38:18

Word-logo-small

Đề thi HSG huyện KC 2011- Anh 8

Ngày gửi: 2011-12-01 22:37:33

Word-logo-small

Đề thi HSG huyện KC 2011- Anh 7

Ngày gửi: 2011-12-01 22:36:48

Word-logo-small

Đề thi HSG huyện KC 2011- Anh 6

Ngày gửi: 2011-12-01 22:35:41


Báo mới