Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Gốc > Giáo án > (15 thư mục)


Toán học (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án hình 7 mới

Ngày gửi: 2011-03-24 22:42:42

Word-logo-small

SKKN Toan 6

Ngày gửi: 2010-08-26 14:35:42


Vật lý (1 bài)
Word-logo-small

Giáo án Lý 6 mới nhất

Ngày gửi: 2011-05-09 13:55:40


Hóa học (3 bài)
Thumbnail

Bài thu hoạch tập huấn BDTX

Ngày gửi: 2016-03-10 08:15:43

Thumbnail

Bài chuẩn bị dự lớp tập huấn ...

Ngày gửi: 2016-03-10 07:54:23

Word-logo-small

SKKN Hóa hay

Ngày gửi: 2010-08-19 08:23:55


Sinh học (7 bài)
Word-logo-small

G/a Sinh 6 hay

Ngày gửi: 2010-08-26 14:29:45

Word-logo-small

G/a Sinh 6 hay

Ngày gửi: 2010-08-26 14:29:45

Word-logo-small

G/a Sinh 7 chuẩn

Ngày gửi: 2010-08-26 14:24:02

Word-logo-small

G/a Sinh 7 chuẩn

Ngày gửi: 2010-08-26 14:24:02


Lịch sử (0 bài)

Địa lý (2 bài)
Word-logo-small

KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐỊA 9

Ngày gửi: 2011-01-20 08:37:51

Word-logo-small

Bộ g/a Đia 6,7,8,9 đẹp

Ngày gửi: 2010-08-26 14:40:00


Ngữ văn (0 bài)

GDCD - GDNGLL (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án NGLL 6

Ngày gửi: 2011-03-23 19:15:00

Word-logo-small

Giáo án NGLL 8

Ngày gửi: 2011-03-23 19:14:23


Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (3 bài)
Thumbnail

Mẫu bìa cực đẹp.

Ngày gửi: 2016-03-10 08:22:43

Thumbnail

Mẫu nhãn vở cực đẹp.

Ngày gửi: 2016-03-10 08:19:33

Word-logo-small

Mẫu bìa nằm ngang cực chuẩn.

Ngày gửi: 2015-05-09 09:50:51


Thể dục (2 bài)
Word-logo-small

Giáo án TD 9 cực hay

Ngày gửi: 2011-01-20 08:40:22

Word-logo-small

Giáo án TD 8 cực hay

Ngày gửi: 2011-01-20 08:40:03


Công nghệ (0 bài)

Tin học (1 bài)
Slide0

Phần mềm làm Banner web

Ngày gửi: 2010-08-16 16:40:57


Ngoại ngữ (3 bài)
Word-logo-small

Giáo án Anh 9

Ngày gửi: 2011-04-02 10:34:36

Word-logo-small

Giáo án Anh 8

Ngày gửi: 2011-04-02 10:34:13

Word-logo-small

Giáo án Anh 6

Ngày gửi: 2011-04-02 10:33:49


Word-logo-small

Bienbanxetchuyenloaivienchuc.

Ngày gửi: 2010-08-27 10:54:41

Báo mới