Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Bài thu hoạch tập huấn BDTX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Nguyệt (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:15' 10-03-2016
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 0 người
HỌ VÀ TÊN:
CHỨC VỤ:
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: Trường THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên

BÀI THU HOẠCH TẬP HUẤN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập được xem là quá trình thu thập, chỉnh lý, xử lý thông tin một cách hệ thống những kết quả học tập ở từng giai đoạn khác nhau đối chiếu với mục tiêu dạy học ở từng giai đoạn và cuối cùng đối chiếu với chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để đánh giá sự tiến bộ của người học qua từng giai đoạn, đánh giá mức độ đạt chuẩn của người học và cuối cùng là đánh giá chất lượng của quá trình dạy học. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập là một trong những khâu quan trọng nhất không thể thiếu của quá trình dạy học, là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học. Kiểm tra đánh giá định hướng cho toàn bộ quá trình dạy học, khuyến khích tạo động lực cho người học, giúp người học tự kiểm tra việc học tập của mình hoặc kiểm tra đánh giá lẫn nhau, giúp người học tiến bộ không ngừng. Kiểm tra đánh giá còn cung cấp cho giáo viên, nhà quản lý những thông tin phản hồi hữu ích, giúp điều chỉnh quá trình dạy học và quản lý để cùng đạt mục tiêu dạy học ngày càng cao.
1.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA–ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN – KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN
a. Thực trạng về hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên
- Lựa chọn các hình thức, phương pháp kiểm tra – đánh giá, GV áp dụng các hình thức kiểm tra của trường là phù hợp, đa dạng và hiệu quả.
- Mục tiêu môn học, mục đích kiểm tra – đánh giá Với câu hỏi “Giáo viên và học sinh đều nắm rõ mục tiêu môn học và mục tiêu kiểm tra – đánh giá” thì có những ý kiến khác nhau.
- Xây dựng ngân hàng câu hỏi cho các môn học Trong những năm qua, nhà trường mới xây dựng được ngân hàng đề kiểm tra cho một số môn như Toán, Văn, các môn còn lại chưa hoàn thiện ngân hàng đề kiểm tra, một số môn khác mặc dù cũng đã có nhưng chưa xây dựng chính xác ma trận đề kiểm tra, hay số câu hỏi còn ít, chưa đa dạng, thiếu khoa học nên nhà trường chưa thể triển khai được.
- Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: Công tác kiểm tra – đánh giá thường xuyên của giáo viên đối với học sinh trong trường là chưa hiệu quả, một số giáo viên chưa nhận thức đúng về ý nghĩa của việc kiểm tra miệng, họ kiểm tra miệng chỉ là để đủ số lượng, đúng tiến độ kiểm tra, với những học sinh đã được kiểm tra miệng thì giáo viên không cần kiểm tra lại nữa, đôi khi câu hỏi kiểm tra còn đơn giản, không phát huy được trí lực của học sinh.
- Phân tích nội dung, xác định tiêu chí đánh giá cho từng nội dung Đề thi kiểm tra chưa thật phù hợp với nội dung kiểm tra và mục tiêu môn học. Nội dung đánh giá có khi hơi “cao” hơn so với trình độ học sinh, dẫn đến học sinh bị nản; Nhưng đôi khi lại có giáo viên ra đề quá dễ và đơn giản, không kích thích sự tìm tòi, sáng tạo, hứng thú của học sinh. Các tiêu chí đánh giá: đôi lúc đề thi kiểm tra chưa đánh giá một cách toàn diện kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ, hành vi của học sinh; chưa đảm bảo độ tin cậy, chính xác, khách quan, công bằng; chưa đảm bảo yêu cầu phân hóa và hiệu quả chưa cao.
- Kiểm tra đánh giá chưa khích lệ động viên được người học Nếu đề thi kiểm tra không đảm bảo được yêu cầu về nội dung và tiêu chí đánh giá sẽ làm giảm hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá. Cũng chính từ thực trạng vừa nêu trên đề thi kiểm tra của Nhà trường đôi lúc không phù hợp với nội dung và tiêu chí dẫn đến không khích lệ, động viên được học sinh vươn lên trong học tập.
b. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Chí Tân – Khoái Châu – Hưng Yên
- Việc thành lập bộ phận chuyên trách về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Nhà trường chưa có bộ phận chuyên trách về công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, nên công tác này còn nhiều hạn chế từ khâu xác định mục tiêu, tiêu chí giữa các tổ nhóm chuyên môn chưa được thống nhất, đến khâu
 
Gửi ý kiến

Báo mới