Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Bộ đề KT 15,45 toán có ma trận

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Phan Thị Nguyệt (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:46' 07-03-2012
Dung lượng: 264.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
đề kiểm tra 15 phút (học kỳ I)
Môn: toán 6
A. ma trận:
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Tập hợp- số phần tử của tập hợp. Tập hợp con.
5
5


5
5


 5 5
5 5

Tổng
5
5


5
5


10
10

B: Đề bài :

Câu I:
Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử:
Tập hợp A các số tự nhiên x mà x – 5 = 13
Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 8 = 8
Tập hợp C các số tự nhiên x mà x .0 = 0
Tập hợp C các số tự nhiên x mà x.0 = 7
Tập hợp E các số tự nhiên không vượt quá 20
Câu II. Cho tập hợp A =
Các tập hợp sau tập hợp hợp nào đúng, tập hợp nào sai?
Tập con của tập hợp A là:
a. M =
b. N=
c. G =
d. K =
e. H =đáp án kiểm tra 15 phút (học kỳ I)
Môn: toán 6

Câu 1: 5 điểm (mỗi ý đúng 1 điểm)
a. A = A có một phần tử
b. B= B có một phần tử
c. C = N; C có vô số phần tử
d. D = 0 ; D không có phần tử nào
e. E = E có 21 phần tử
Câu 2: 5 điểm mỗi ý đúng 1 điểm
a. Đúng
b. Đúng
c. Đúng
d. Sai
e. Saiđề kiểm tra 45 phút (học kỳ I)
Môn: toán 6
A: Ma trận đề :
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Phép cộng và phép nhân
1
0.5

1
1


1
1
3
2,5

Phép trừ và phép chia
1
0.5
2
2
2
2

Lũy thừa


3
1


4
4
8
5,5

Tổng
2
1

4
2


7
7
13
10

B: Đề bài :
Phần I: trắc nghiệm khách quan:
Câu 1: Điền vào ô trống trong các phát biểu sau;
a. Cho hai số tự nhiên a và b trong đó b0 ta luôn tìm được số tự nhiên q và r duy nhất sao cho
a= .... + r, trong đó 0.....< b
b. Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng .......
an = ...................... (n0)
n thừa số
Câu 2: Khoanh vào chữ cái đứng trước kết quả đúng:
Kết quả của phép tính. 35.15 + 35.85 là.
A. 3200 C. 3500
B. 3000 D. 3700
Câu 3: Điền dấu X vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai

a. 128 : 124 = 122b. 144 . 23 = 283c. 210 < 1000Phần Ii: Tự luận:
Câu 1: < 4đ > Thực hiện các phép tính nhanh ( nếu có thể ).
a. 4.52 – 3.23 b. 29.73 + 27.29
c. 23 .17 – 23
 
Gửi ý kiến

Báo mới