Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Các nghiệp vụ theo thời gian của hiệu trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Đức Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:51' 10-05-2011
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 27
Số lượt thích: 0 người
CÁC NGHIỆP VỤ THEO THỜI GIAN
A. Nghiệp vụ thường xuyên
1. Cả năm
TT
Công việc
Thời điểm

1
Tuyển sinh đầu cấp
Tháng 6,7,8

2
Chuẩn bị khai giảng và tổ chức lễ khai giảng
Tháng 8,9

3
Xây dựng kế hoạch năm học
Tháng 8,9

4
Xây dựng biên chế năm học
Tháng 8

5
Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức.
Tháng 9,10

6
Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục
Tháng 9,10

7
Kiểm tra giữa kỳ I (đối với Tiểu học)
Tháng 10

8
Kiểm tra cuối HKI
Tháng12,1

9
Sơ kết HKI
Tháng 1

10
Điều chỉnh Dự toán năm cũ
Tháng 11,12

11
Lập dự toán tài chính năm mới
Tháng 10

12
Duyệt dự toán tài chính năm mới
Tháng 12

13
Khóa sổ kế toán và quyết toán tài chính năm
Tháng 1,2

14
Kiểm kê tài sản, thư viện, thiết bị.
Tháng 12,1

15
Kiểm tra giữa kỳ II (đối với Tiểu học)
Tháng 3

16
Tổ chức/Lập hó sơ thi học sinh giỏi
Tháng 3

17
Kiểm tra cuối kỳ II
Tháng 5

18
Công tác phổ cập giáo dục
Tháng 5,8,9

19
Xét thi đua năm học
Tháng 5

20
Xây dựng kế hoạch công tác trong hè
Tháng 5

21
Tổng kết năm học
Tháng 5

22
Duyệt kết quả cả năm (kiểm tra lại, rèn luyện trong hè, thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, lên lớp, lưu ban)
Tháng 5

23
Kiểm tra chuyên môn giáo viên định kỳ trong năm
(1lần/1Học kỳ)

2. Hàng quý
TT
Công việc
Thời điểm

1
Quyết toán tài chính
Tháng 3,6,9,12

2
Điều chỉnh dự toán
Tháng 3,6,9,12

3
Báo cáo công tác quý cho cấp Ủy và UBND địa phương
Tháng 3,6,9,12

3. Hàng tháng
TT
Công việc

1
Báo cáo tháng cho phòng/sở/UBND địa phương

2
Đánh giá công tác tháng, triển khai kế hoạch công tác tháng tới, phối hợp thực hiện công tác với các tổ chức đoàn thể trong/ ngoài nhà trường

3
Chi trả lương và giải quyết các chế độ chính sách

4
 Xem xét và duyệt dự trù kinh phí các hoạt động (chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo bồi dưỡng, mua sắm , sửa chữa,...)

5
Duyệt chi / tạm ứng kinh phí cho các hoạt động

6
Kiểm tra việc bảo quản và sử dụng CSVC, trang thiết bị dạy học, hoạt động thư viện.

7
Kiểm tra hoạt động dạy và học theo phân phối chương trình

8
Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp

9
Thanh tra, kiểm tra đánh giá

4. Hàng tuần
TT
Công việc

1
Sinh hoạt đầu tuần

2
Lập lịch công tác tuần

3
Quản lý văn bản đi, đến

4
Dự giờ giáo viên

5
Chỉ đạo việc dự giờ của PHT, Tổ khối trưởng bộ môn

6
Sinh hoạt cuối tuần

B. Nghiệp vụ đặc thù theo tháng
Tháng
TT
Công việc trọng tâm trong tháng

7
1
Tổ chức ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh yếu, kém


2
Sửa chữa, mua sắm thiết bị phục vụ năm học mới


3
Tuyển sinh học sinh đầu cấp, vận động trẻ đến trường.


4
Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên


5
Bồi dưỡng chuyên môn trong hè

8
1
Tổ chức ôn tập, kiểm tra lại cho học sinh chưa lên lớp thẳng và đánh giá hạnh kiểm rèn luyện trong hè cho học sinh có hạnh kiểm yếu / học sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ (đối với tiểu học)


2
- Phân ban (THPT), xếp lớp HS mới tuyển
- Điều chỉnh biên chế các lớp trong toàn trường


3
- Bổ nhiệm các chức danh nhà trường theo Điều lệ
- Thành lập các tổ chuyên môn, các ban, hội đồng trong nhà trường ; phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho CB, GV


4
Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học


5
Xếp thời khoá biểu


6
Chuẩn bị
Avatar

Hãy yêu hỡi người, dù quê ta đất cằn đá sỏi,... Nhớ mãi trường xưa THCS Chí Tân.

 
Gửi ý kiến

Báo mới