Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Đề cương chương trình hành động của đại biểu HDND

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Đức Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:44' 07-05-2016
Dung lượng: 58.5 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ CƯƠNG
Hướng dẫn Đại biểu HĐND viết Chương trình hành động và
trình bày trước cử tri để vận động bầu cử


Tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng và quyết định thành công đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, là hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri trực tiếp để báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm của đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và trao đổi vấn đề mà cử tri quan tâm. Đây cũng là dịp để cử tri đánh giá thực chất năng lực, trình độ của mỗi ứng cử viên, qua đó quyết định lựa chọn.

Để giúp cho ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện xã nắm được các yêu cầu khi viết Chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử chúng ta cần quan tâm đi sâu tìm hiểu các nội dung như sau:

I. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

1. Xây dựng Chương trình hành động:
Từng ứng cử viên phải tự xây dựng Chương trình hành động của mình. Để Chương trình mang tính thuyết phục cao, được cử tri chấp nhận, phản ánh đúng tình hình thực tế của địa phương, mong mỏi của cử tri.

Xây dựng Chương trình có các bước sau:

4
3 2 12. Thu thập thông tin và phân tích tác nhân ảnh hưởng:
Để có Chương trình hành động thuyết phục, góp phần đạt mục tiêu trúng cử, ứng cử viên cần thu thập và tìm hiểu thông tin, để tìm được vấn đề quan trọng, những bức xúc của cử tri, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra các ý kiến đề xuất những giải pháp có thể.

- Những thông tin cần thu thập đó là:
Tình hình chung của địa phương, nơi ứng cử viên tiếp xúc cử tri bao gồm (kinh tế, văn hóa, xã hội, lao động, việc làm, các nhu cầu cấp bách của cuộc sống…);
Các vấn đề cộng đồng bức xúc hiện nay là gì ?
Các vấn đề đang được giải quyết như thế nào ?
Số lượng, thành phần, trình độ, giới tính của cử tri trong khu vực bầu cử;
Nhóm cử tri nào đông nhất, có ảnh hưởng nhiều đến ứng cử viên;
Các nhu cầu, mong muốn và đề xuất của cử tri.

3. Nguồn thu thập thông tin:
Nguồn thu thập thông tin có thể lấy từ văn kiện, báo cáo, tài liệu của cơ quan Đảng Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương; các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Phân tích tác nhân ảnh hưởng:
Để tỉ lệ người ủng hộ bỏ phiếu tín nhiệm cho mình đạt cao, ứng cử viên cần phấn tích tác nhân ảnh hưởng để có hướng tiếp cận tiếp xúc.Trên cơ sở 05 nhóm trên, ứng cử viên xác định mình thuộc nhóm nào là tác nhân ảnh hưởng gây ảnh hưởng nhiều nhất đến việc trúng cử và để tìm hiểu, xác định nhu cầu, mong muốn, đề xuất của họ.

Ứng cử viên cần lập bảng tổng hợp lựa chọn vấn đề quan trọng.

Tác nhân ảnh hưởng
Sự ảnh hưởng tác động
Các vấn đế quan trọng cử tri
quan tâm
Khả năng ứng cử viên có thể
làm được


 
Gửi ý kiến

Báo mới