Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Sửa và tạo banner đơn giản

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Đức Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:41' 19-03-2016
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
Sửa banner tặng bạn của Đức Thiệu !
Sau khi tải file zip này về, bạn giải nén ra. Mở chương trình soạn thảo banner - mở open project - chọn file dạng ini kèm theo !
Bấy giờ thì bạn đã có thể thêm bớt, thay đổi tuỳ ý !
Nếu không thấy hình ảnh thì là do nó không chấp nhận đường dẫn cũ. Bạn chỉ đường dẫn mới lại cho nó !
Chúc bạn thành công ! VUI - VUI - VUI !!!

Tại hộp thoại open bạn chọn thư mục chứa file banner tặng bạn.ini rồi OK !
 
 Bấy giờ thì tha hồ mà sửa ! Nếu chưa quen thì cứ vào mà chỉnh sửa tơi bời sau đó không lưu là xong (hoặc lưu file gốc cất trước đi...)
Vậy nhé các bạn ! Tuyệt lắm đó: "Ông bỏ vợ - Ông bỏ con - Ông lấy Computer !
PHẦN CODE CỦA NÓ (nhưng mà kệ thây nó !)

[OPTIONS]
I_WIDTH=770
I_HEIGHT=180
I_FRAMERATE=24
B_BORDER=0
I_BORDER=2
COLOR_BORDER=0xC0C0C0
B_SOUND=0
STR_SOUNDFILE=
B_SOUNDLOOP=1
I_SOUNDLOOP=2
B_COMPRESS=1
B_LOOP=0
I_LOOP=1
B_REPLOADER=1
STR_PRELOADER=Blue bar
PLMOVIE_STR_THEME=
PLMOVIE_STR_TEMPLATE=Blue bar
PLMOVIE_I_PARAMS=2
PLMOVIE_PARAM_STR_NAME_0=Bg.Color
PLMOVIE_PARAM_STR_VALUE_0=0x808000
PLMOVIE_PARAM_STR_TYPE_0=color
PLMOVIE_PARAM_STR_CAPTION_0=Color
PLMOVIE_PARAM_STR_DEFAULT_0=0x262693
PLMOVIE_PARAM_STR_MIN_0=
PLMOVIE_PARAM_STR_MAX_0=
PLMOVIE_PARAM_STR_SELECTION_0=
PLMOVIE_PARAM_STR_NAME_1=Bg.BgColor
PLMOVIE_PARAM_STR_VALUE_1=0xFFFFFF
PLMOVIE_PARAM_STR_TYPE_1=color
PLMOVIE_PARAM_STR_CAPTION_1=Background color
PLMOVIE_PARAM_STR_DEFAULT_1=0xFFFFFF
PLMOVIE_PARAM_STR_MIN_1=
PLMOVIE_PARAM_STR_MAX_1=
PLMOVIE_PARAM_STR_SELECTION_1=
I_BGCOLORTYPE=2
COLOR_SOLID=0xDFDFDF
COLOR_GRADIENTSTART=0x85E9FA
COLOR_GRADIENTEND=0xA650B8
I_BGGRADIENTSTYLE=0
I_BGLINEARROTATION=245
I_BGRADIALRADIUS=200
B_BGIMAGE=1
I_BGIMAGE=3
STR_BGIMAGE0=D:Tap lam WebsiteTranhBannerBGDTD.jpg
I_BGIMAGEPOSITION0=1
I_BGIMAGELEFT0=130
I_BGIMAGETOP0=37
I_BGIMAGEXSCALE0=90
I_BGIMAGEYSCALE0=90
I_BGIMAGEROTATE0=0
STR_BGIMAGE1=D:Tap lam WebsiteTranhBannerSEn 01A copy0.gif
I_BGIMAGEPOSITION1=1
I_BGIMAGELEFT1=-27
I_BGIMAGETOP1=26
I_BGIMAGEXSCALE1=130
I_BGIMAGEYSCALE1=130
I_BGIMAGEROTATE1=0
STR_BGIMAGE2=D:Tap lam WebsiteTranhBannerSEn 01A copy.gif
I_BGIMAGEPOSITION2=1
I_BGIMAGELEFT2=650
I_BGIMAGETOP2=26
I_BGIMAGEXSCALE2=130
I_BGIMAGEYSCALE2=130
I_BGIMAGEROTATE2=0
B_BGMOVIE=1
B_BGMOVIE_MULTIPLE=0
I_BGMOVIE=1
BGMOVIE_STR_THEME0=1 Nature
BGMOVIE_STR_TEMPLATE0=Shining Stars 1
BGMOVIE_I_PARAMS0=2
BGMOVIE_PARAM_STR_NAME0_0=Bg.Number
BGMOVIE_PARAM_STR_VALUE0_0=15
BGMOVIE_PARAM_STR_TYPE0_0=integer
BGMOVIE_PARAM_STR_CAPTION0_0=Star number
BGMOVIE_PARAM_STR_DEFAULT0_0=10
BGMOVIE_PARAM_STR_MIN0_0=1
BGMOVIE_PARAM_STR_MAX0_0=500
BGMOVIE_PARAM_STR_SELECTION0_0=
BGMOVIE_PARAM_STR_NAME0_1=Bg.Color
BGMOVIE_PARAM_STR_VALUE0_1=0xFFFFFF
BGMOVIE_PARAM_STR_TYPE0_1=color
BGMOVIE_PARAM_STR_CAPTION0_1=Star color
BGMOVIE_PARAM_STR_DEFAULT0_1=0xFFFFFF
BGMOVIE_PARAM_STR_MIN0_1=
BGMOVIE_PARAM_STR_MAX0_1=
BGMOVIE_PARAM_STR_SELECTION0_1=
I_FONTFORMATS=6
FONT_STR_NAME0=default
FONT_STR_FONTNAME0=Times New Roman
FONT_I_FONTSIZE0=10
FONT_B_FONTBOLD0=1
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Báo mới