Dạy học theo góc

Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Lễ khánh thành nhà hiệu bộ

WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS CHÍ TÂN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Tập hợp 15 đề thi Hóa vào lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Đức Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:42' 12-07-2012
Dung lượng: 287.6 KB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS
NAM CHÍNH
ĐỀ THI THỬ VÀO THPT NĂM 2013
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài 60 phút


Câu 1(2 điểm):
a) Hãy viết các phương trình hóa học và ghi rõ điều kiện xảy ra của các phản ứng (nếu có)
- Axit clohidric tác dụng với canxicacbonat.
- Kim loại sắt tác dụng với phi kim clo ở nhiệt độ cao.
- Benzen phản ứng với brom lỏng.
b) Nêu hiện tượng xảy ra khi cho một mẩu kim loại natri vào dung dịch FeCl3.
Câu 2(2 điểm):
Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau ( ghi rõ điều kiện của các phản ứng nếu có):
C6H12O6  C2H5OH  CO2  Ca(HCO3)2  CaCl2
Câu 3(2 điểm):
a) Sau khi làm thí nghiệm có những khí thải độc hại sau: H2S ; SO2. Hãy trình bày các loại bỏ chúng. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Bắng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba chất khí đựng trong ba bình riêng biệt sau: khí clo; khí etilen; khí meetan. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 4(2 điểm):
Trộn 300ml dung dịch NaOH với 200ml dung dịch CuSO4 1,5M. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng thu được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi.
a) Hãy viết các phương trình hóa học và tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nung.
b) Tính nồng độ mol của chất tan có trong dung dịch nước lọc. ( Biết NaOH và CuSO4 phản ứng vừa đủ).
Câu 5(2 điểm):
1/ Cho 20,6gam hỗn hợp A gồm MgO và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch axit axetic. Sau phản ứng thu được 3,36lit khí ở đktc.
Viết phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần % về khối lượng của từng chất có trong hỗn hợp.
2/ Cho 90 gam axit axetic tác dụng với 100gam dung dịch rượu etylic có axit H2SO4 đặc làm xúc tác, đun nóng. Tính khối lượng sản phẩm thu được sau phản ứng biết hiệu suất của phản ứng đạt 65%.

Biết: H=1; S=32; O=16; Cu = 64; Mg=24; C=12; Na=23
-------------------------------------------------------------

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
----------------------

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2011-2012
Môn thi: Hóa học
Thời gian làm bài: 60 phút


Câu I. (2 điểm)
1, Cho các chất sau: Mg, Cu, CaO, NaOH, Na2CO3, ZnCl2, NaHCO3 , KCl.
Dung dịch axit axetic tác dụng được với chất nào nêu trên? Viết phương trình hóa học của các phản ứng đó.
2, Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: hồ tinh bột, đường glucozơ, axit axetic, rượu etylic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng (nếu có) đã dùng.
Câu II. (2 điểm)
Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học cho các trường hợp sau:
a, Cho mẩu natri vào dung dịch đồng (II) sunfat.
b, Cho dung dịch caxi hiđrocacbonat vào dung dịch axit axetic.
c, Dẫn từ từ khí etilen qua dung dịch brom.
d, Cho hỗn hợp metan và clo ra ngoai ánh sáng, sau đỏ thả mẩu quỳ tím ẩm vào.
Câu III (2 điểm)
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (Ghi rõ điều kiện xảy ra phản ứng):
a- XenlulozơGlucozơ  rượu etylic  axit axetic  etyl axetat
b- Al Al2O3  Al2(SO4)3  AlCl3 Al(OH)3
Câu IV. (2 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 24,6 gam hỗn hợp A dạng bột gồm: Al2O3, FeO trong dung dịch HCl nồng độ 2M. Sau khi phản ứng kết thúc thấy dùng hết 500 ml dung dịch HCl nói trên.
1) Viết PTHH xảy ra.
2) Tính thành phần % về khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu?
3) Nếu dùng dung dịch H2SO4 có nồng độ 10% thì khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng tối thiểu là bao nhiêu để hòa tan hết hỗn hợp A ban đầu?
Câu V. (2 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn 12 gam chất hữu cơ X chứa các nguyên tố: C, H, O trong không khí, dÉn toµn bé s¶n phÈm ch¸y (khÝ CO2 vµ h¬i n­íc) qua b×nh 1 ®ùng dung dÞch H2SO4 ®Æc d­, b×nh 2 ®ùng dd Ca(OH)2
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Báo mới